Trang chủ  Bộ máy tổ chức  Ủy ban nhân dân
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 01, phố Phó Đức Chính, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây
Điện thoại Ghi chú
04.33823255 Chủ tịch UBND
04.33833988 PCT Văn xã
04.33833989 PCT Kinh tế
Fax: 04.33833929
 
Ủy ban nhân dân
 
Tìm kiếm
  
 
Liên kết Trung ương
 
Quảng cáo
 
 
Sơ đồ tổ chức