Trang chủ  Bộ máy tổ chức  Ủy ban nhân dân  Thường trực UBND thị xã
UBND Thị xã Sơn Tây
 
Tìm kiếm
  
 
Liên kết Trung ương
 
Quảng cáo
 
 
Thường trực UBND Thị xã nhiệm kỳ 2004 - 2009

 

Đ/C Đặng Vũ Nhật Thăng

 Phó Bí thư Thị ủy

Chủ tịch UBND Thị xã

     

 

Đ/C Nguyễn Huy Khánh

Thường vụ Thị ủy

Phó Chủ tịch UBND Thị xã

Đ/C Hà Văn Đông

Thường vụ Thị ủy

Phó Chủ tịch UBND Thị xã

 Đ/C  Phan Thị Hảo

Thường vụ Thị ủy

Phó Chủ tịch UBND Thị xã