Trang chủ  Bộ máy tổ chức  Ủy ban nhân dân  Các Ban, Ngành, Đoàn thể  Đài Truyền thanh thị xã
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 03, phố Phó Đức Chính, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây
Điện thoại Ghi chú
04.33616.547 Văn phòng
Email: dtt@sontay.gov.vn
 
Tìm kiếm
  
 
Một số hình ảnh
 
Đài truyền thanh thị xã Sơn Tây

  1. Lịch sử hình thành và phát triển  

         Đài truyền thanh Sơn Tây được thành lập năm 1958. Trong 21 năm đầu , Đài truyền thanh là bộ phận trực thuộc Bưu điện, Phòng Văn hoá thị xã. Đến năm 1979, Đài truyền thanh tách thành đơn vị sự nghiệp độc lập. Trụ sở đóng tại số 3 phố Phó Đức chính - phường Ngô Quyền - thị xã Sơn Tây. Điện thoại VP : 04 33616.547 ; Địa chỉ mail: dtt@sontay.gov.vn

 

 

          Trải qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, Đài truyền thanh Sơn Tây từng bước phát triển cả về trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên và cơ sở vật chất kỹ thuật. Hiện tại Đài đã có trụ sở làm việc khang trang với đầy đủ các phòng chức năng và phương tiện kỹ thuật hiện đại . Phòng bá âm được xây dựng theo tiêu chuẩn phòng thu thanh của Đài tiếng nói Việt Nam, phương tiện kỹ thuật trang bị hiện đại, đấp ứng yêu cầu sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình với chất lượng cao. Đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên được kiện toàn thường xuyên, tích cực tự học để nâng cao trình độ tay nghề, đáp ứng kịp thời những đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng chương trình.

 2. Nội quy cơ quan năm 2013

1.     Làm việc đúng giờ. Chấp hành đúng quy chế công sở và các quy định của cơ quan.

2.     Trang phục CB, CN,VC  đảm bảo lịch sự, phù hợp công việc chuyên môn.

3.      Giữ gìn vệ sinh chung, để xe đúng nơi quy định. Hết giờ làm việc phải sắp xếp hồ sơ, phương tiện làm việc gọn gàng, ngăn nắp

4.     Thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn, an ninh trật tự trong cơ quan, đóng khóa phòng cẩn thận trước khi ra về.

5.     Bảo quản tốt các tài sản, vật tư, thiết bị của cơ quan. Trong quá trình sử dụng nếu có hư hỏng, mất mát phải báo cáo kịp thời với lãnh đạo cơ quan.

6.     Không mang vật dụng, vật tư, thiết bị của cơ quan ra ngoài khi chưa được sự cho phép của lãnh đạo hoặc người được lãnh đạo uỷ quyền.

7.     Thực hiện tiết kiệm khi sử dụng điện, nước, điện thoại; tắt các trang thiết bị sử dụng điện, nước trước  khi ra về.

8.     Tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng, chống cháy nổ trong cơ quan.

9.     Khách đến liên hệ công tác phải qua phòng Hành chính xuất trình giấy tờ tuỳ thân hoặc giấy giới thiệu của cấp thẩm quyền và chấp hành sự hướng dẫn của nhân viên hành chính.

3. Quy chế hoạt động của Đài năm 2013

Chương I.

                                    NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh.

1.Quy chế này quy định về hoạt động tuyên truyền và công tác quản lý hoạt động tuyên truyền trên sóng phát thanh của Đài Truyền thanh thị xã Sơn Tây.

2.Các thành viên thuộc biên chế của Đài Truyền thanh Sơn Tây, các tổ chức và cá nhân có quan hệ làm việc với Đài Truyền thanh Sơn Tây chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động.

1.Đài Truyền thanh Sơn Tây hoạt động thông tin, tuyên truyền trên cơ sở tuân thủ Luật báo chí và các quy định chung của pháp luật - Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tôn trọng nguyên  tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

2.Mọi hoạt động chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị uỷ, UBND thị xã Sơn Tây và sự quản lý  của Sở Thông tin - Truyền thông thành phố Hà Nội và sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Đài PT - TH Hà Nội.

3.Mỗi thành viên trong đơn vị chịu trách nhiệm với công việc được giao và phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, đoàn kết, tương trợ nhau để hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên và của tập thể đơn vị.

Điều 3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

1. Vị trí và chức năng:

 1.1. Đài Truyền thanh Thị xã là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Sơn Tây, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền Thị xã.

             1.2.Đài Truyền thanh Thị xã có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu quản lýtrực tiếp của UBND thị xã, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hà Nội. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1- Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hoá, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

           2.2 - Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hà Nội phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

2.3- Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, theo quy định của pháp luật.

            2.4- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hà Nội sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

2.5- Quản lý, vận hành  đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, phường trên địa bàn.

2.6- Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

2.7- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2.8- Tham gia ý kiến với UBND Thị xã và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, trên địa bàn.

2.9- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND Thị xã giao theo quy định của pháp luật.

 Chương II

        NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 4. Chương trình hoạt động.

1.Công tác tuyên truyền của Đài Truyền thanh thị xã được thực hiện với các chương trình tiếp sóng, phát thanh hàng ngày (từ thứ Hai đến Chủ nhật). Mỗi chương trình phát thanh của Đài truyền thanh thị xã Sơn Tây quy định là 15 phút. Các chương trình phát thanh hàng ngày được quy định theo khung giờ cố định:

-         Buổi sáng:

+ Từ 5h30 phút đến 5h45 phút: tiếp âm  nội dung  Đài PT-TH Hà Nội.

+ Từ 5h45 phút đến 6h00 phút: phát thanh nội dung Đài truyền thanh Sơn Tây.

+ Từ 6h00 phút đến 7h00 phút: tiếp âm nội dung Đài tiếng nói Việt Nam.

-         Buổi trưa : 

+ Từ 11h30 phút đến 11h45 phút: tiếp âm nội dung Đài tiếng nói Việt Nam.

+ Từ 11h45 phút đến 12h00 phút: phát thanh nội dung Đài truyền thanh Sơn Tây.

+ Từ 12h00 phút đến 12h30 phút: tiếp âm  nội dung  Đài PT-TH Hà Nội.

-         Buổi chiều:

+ Từ 17h30 phút đến 17h45 phút: phát thanh nội dung Đài truyền thanh Sơn Tây.

+ Từ 17h45 phút đến 18h45 phút: tiếp âm nội dung Đài tiếng nói Việt Nam.

  Ngày Chủ nhật hàng tuần tiếp sóng nội dung Đài tiếng nói Việt Nam và Đài PT-TH Hà Nội.

2.Trong những trường hợp đột xuất như phòng chống lụt bão, hoả hoạn và những tình huống khác, Đài truyền thanh thị xã mở thêm giờ phát sóng đáp ứng kịp thời sự chỉ đạo của cấp trên hoặc tăng thời lượng đến 25 -30 phút khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu nội dung tuyên truyền cao điểm.

3. Chương trình phát thanh hàng ngày được biên tập và duyệt xong trước16h00, từ 16h00 thu thanh, ghi đĩa, kiểm tra trước khi bàn giao người trực phát thanh. Mỗi chương trình gốc  được phát 3 lần (chiều hôm trước, sáng và trưa hôm sau). Duy trì 8 chuyên mục trên tuần:

Thứ 2-Tổng hợp tình hình an ninh trật tự  tuần qua. 

            Thứ 3-Giải đáp pháp luật, Khuyến nông. 

            Thứ 4- Phụ nữ Sơn Tây.  

            Thứ 5- Quân sự địa phương. 

            Thứ 6- Xây dựng Đảng, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,. 

            Thứ 7- Cựu chiến binh Sơn Tây và Điểm tin thời sự trong tuần.

Mục bạn cần biết: được thực hiện cuối chương trình phát thanh hàng ngày khi cần thiết nhằm bổ sung nội dung chuyên mục Hỏi đáp pháp luật, thông báo của các phòng, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc Thị uỷ, UBND thị xã và một số thông tin khác về lao động, việc làm...

 

Điều 5. Tổ chức biên chế, định mức lao động của phóng viên và quy định nhuận bút .

1.Tổng số cán bộ nhân viên theo định biên là 18 người.

2.Căn cứ trình độ đào tạo và nhiệm vụ chuyên môn của các thành viên, số cán bộ nhân viên được chia thành 2 tổ:Tổ Biên tập – Hành chính, Tổ Kỹ thuật và Truyền thanh cơ sở. Trưởng Đài sinh hoạt với tổ Kỹ thuật – Truyền thanh cơ sở, 02 Phó Trưởng Đài sinh họat với tổ Biên tập – Hành chính. 

 2.2. Tổ Kỹ thuật – Truyền thanh cơ sở:

 STT

Họ và Tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ đào tạo

Điện thoại

1

Kiều Tập

1955

Trưởng Đài

Thạc sỹ

0433832523

2

Lưu Đình Hùng

1961

Công nhân KT

sơ cấp

 

3

NguyễnThị Phương Dung

1958

Nhân viên

Sơ cấp

 

4

Đặng Thành Chung

1986

Kỹ thuật viên

Cử nhân

 

5

Cát Trường Khánh

1978

Kỹ thuật viên

Cử nhân

 

6

Trần Thuý Vinh

1981

Kỹ thuật viên

Trung cấp

 

7

Lê Thị Hương Giang

1981

Kỹ thuật viên

Trung cấp

 

8

Nguyễn Thị Quyên

1986

NV kỹ thuật

Trung cấp

 

 2.3. Tổ Biên tập - Hành chính:

 STT

Họ và Tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ đào tạo

Điện thoại

1

Hà Tùng Lâm

1970

Phó Trưởng Đài

Cử nhân

04.33834631

2

Nguyễn Thị Thuý

1978

Phó Trưởng Đài

Cử nhân

 

3

Phùng Thị Thuỳ Nam

1979

Phóng viên

Cử nhân

 

4

Phan Thị Bích Diệp

1977

Phóng viên

Cử nhân

 

5

Hoàng Thị Kim Phương

1981

Phóng viên

Cử nhân

 

6

Nguyễn Thu Trang

1987

Phóng viên

Cao đẳng

 

7

Phan Thị Hồng Thanh

1988

Phóng viên

Cử nhân

 

8

Phạm Thị Hảo

1986

Phóng viên

Cao đẳng

 

9

Bùi Thị Kim Phượng

1963

Nhân viên

Sơ cấp

 

10

Phùng Thị Thu Trang

1981

NVKế toán    

Trung cấp

 

11

Phan Thị Hải Yến

1990

NV KT + Văn thư

Cao đẳng

 

 

 3. Định mức lao động của phóng viên quy định tạm thời theo mức lương như sau:

-    Dưới hệ số 2,1: mỗi tháng viết 12 tin, 1bài.

-   Từ 2,1 đến 2,55: mỗi tháng viết 13 tin , 1 bài.

-   Trên 2,55: mỗi tháng viết 14 tin, 1 bài.

-   Phụ trách mỗi chuyên mục được tính  02 tin.

-  30% số tin bài trong định mức có nội dung hoạt động từ xã, phường, cơ sở... trong thị xã.

-   Nếu vượt định mức trên được trả nhuận bút theo quy định ở khoản 4 Điều 5.

-   Nếu vượt định mức từ 10 tin trở lên thưởng 20.000đ/người.

4. Nhuận bút:

- Mỗi tin không tiếng động             = 10.000đ

- Tiếng động kèm tin, bài                = 10.000đ

- Mỗi tin tổng hợp ANTT                = 10.000đ

- Mỗi bài không tiếng động                        = 20.000đ

- Được hưởng 80% nhuận bút đăng tin trên trang thông tin điện tử của thị xã và các phương tiện thông tin - truyền thông  nếu sử dụng phương tiện kỹ thuật của Đài thị xã,  20% nhuận bút còn lại nộp quỹ phúc lợi.

- Được hưởng 100% nhuận bút trang truyền hình ngoại thành trên sóng truyền hình của Đài PT - TH Hà Nội và nhận hỗ trợ thêm từ ngân sách Đài thị xã tiền công tác phí 02 người đi dựng + hỗ trợ phóng viên và kỹ thuật viên = 350.000đ/một trang.

 Điều 6.Trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan.

1.Lãnh đạo Đài chịu trách nhiệm trước Thị uỷ, UBND Thị  xã về nội dung các tin, bài, chương trình phát thanh hàng ngày, các tác phẩm truyền hình, báo chí bảo đảm  đúng với định hướng tuyên truyền của Đảng và điều hành mọi nhiệm vụ của cơ quan theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách:

1.1. Trưởng Đài: Phụ trách chung toàn bộ các mặt công tác, xây dựng và chỉ đạo việc thực hiện Chương trình công tác của cơ quan, trực tiếp phụ trách Tổ kĩ thuật - truyền thanh cơ sở; cùng Công đoàn động viên cán bộ đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động VH-XH của ngành và đoàn thể; tham mưu với lãnh đạo thị xã và các phòng, ban chức năng để kiện toàn bộ máy và cải tao, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật từ Đài thị xã đến các Đài phường, xã; thường trực thi đua - khen thưởng của cơ quan; Phụ trách công tác Tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ, soạn thảo báo cáo về công tác Đảng được Ban chi uỷ phân công + các báo cáo khen thưởng tập thể Chi bộ, Đài TT Thị xã + Duyệt, đăng tin, bài của phóng viên, cộng tác viên trên Trang thông tin điện tử các ngày trong tuần và chọn lọc tin trong nước, tin quôc tế đăng lên Trang thông tin điện tử của Thị xã các ngày thứ Sáu, Thứ Bảy.

1.2. Phó trưởng Đài - Hà Tùng Lâm:

- Điều hành toàn diện các hoạt động của cơ quan thay Trưởng Đài và các nhiệm vụ được Trưởng Đài uỷ quyền khi Trưởng Đài vắng trong các ngày thứ Hai, Ba, Tư;

- Cùng đ/c Phó Trưởng Đài Nguyễn Thị Thuý  điều hành Tổ biên tập – Hành chính hoàn thành các nội dung chuyên môn của tổ; Biên tập, duyệt tin, bài, nội dung mục bạn cần biết trên sóng phát thanh; tin, bài thời sự tổng hợp trên Trang thông tin điện tử các ngày thứ Hai, Ba, Tư; đăng tin trong nước, quốc tế trên Trang thông tin điện tử Thị xã các ngày thứ Tư, Năm trong tuần;

- Duyệt các trang ngoại thành và tin, bài cộng tác với Đài PT-TH Hà Nội, soạn thảo báo cáo chuyên môn định kì tuần, tháng, quý trong 6 tháng đầu năm; soạn thảo báo cáo các hoạt động thuộc công tác tuyên giáo và khối đảng, đoàn thể trong năm; tham gia đọc chương trình hàng ngày; cùng Trưởng Đài bàn những biện pháp lãnh đạo cơ quan hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.   

1.3. Phó trưởng Đài – Nguyễn Thị Thuý:

- Điều hành toàn diện các hoạt động của cơ quan thay Trưởng Đài khi và các nhiệm vụ được Trưởng Đài uỷ quyền khi Trưởng Đài vắng trong các ngày thứ Năm, Sáu, Bảy;

- Cùng đ/c Phó Trưởng Đài Hà Tùng Lâm điều hành Tổ Biên tập - Hành chính hoàn thành các nội dung chuyên môn của tổ; Biên tập, duyệt tin, bài, nội dung mục bạn cần biết trên sóng phát thanh và Trang thông tin điện tử các ngày thứ  Năm, Sáu, Bảy trong tuần; Biên tập chuyên mục Điểm tình hình thời sự tuần qua; đăng tin trong nước, quốc tế trên Trang thông tin điện tử Thị xã các ngày thứ Hai, Ba trong tuần;

- Duyệt các trang ngoại thành và tin, bài cộng tác với Đài PT-TH Hà Nội, soạn thảo báo cáo các hoạt động chuyên môn theo định kì tuần, tháng, quý trong 6 tháng cuối năm, các báo cáo thuộc khối chính quyền trong năm; tham gia đọc chương trình hàng ngày khi Trưởng Đài phân công; cùng Trưởng Đài bàn những biện pháp lãnh đạo cơ quan hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch; cùng BCH Công đoàn chăm lo đời sống cho CBNV trong đơn vị.

 Điều 7. Trách nhiệm của các tổ chuyên môn.

1. Tổ biên tập – Hành chính:

- Biên tập nội dung chương trình phát thanh trên sóng Đài Thị xã; trên Trang thông tin điện tử Thị xã; chương trình cộng tác với Đài PT-TH Hà Nội. Tham gia đọc nội dung phát thanh hàng ngày. Từng thành viên của tổ chấp hành sự phân công của Trưởng Đài hoặc Phó Trưởng Đài.

- Đảm nhiệm các công việc về hành chính, tạp vụ và kiêm một số nhiệm vụ chuyên môn khác.  

2. Tổ kĩ thuật và truyền thanh cơ sở:

- Khai thác, sử dụng các phương tiện kĩ thuật thu, ghi, phát chương trình hàng ngày và dựng băng hình cộng tác với Đài TP + bảo quản các thiết bị kĩ thuật Đài thị xã và giúp các Đài cơ sở khắc phục các sự cố kỹ thuật trong khả năng; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, giúp đỡ các Đài cơ sở. Từng thành viên của tổ chấp hành sự phân công của Trưởng Đài, Phó Trưởng Đài hoặc Tổ Trưởng khi được uỷ quyền.

            Điều 8. Quản lý tài sản công.

1.Nội dung mua sắm, sửa chữa, cải tạo, xây dựng cơ quan được bàn bạc, thống nhất trong lãnh đạo và phân công cá nhân, bộ phận thực hiện theo chỉ đạo của thủ trưởng.

2.Tài sản, phương tiện kỹ thuật của cơ quan giao từng phòng và cá nhân quản lý. Một số thiết bị kỹ thuật quản lý tại phòng Bá âm do nhân viên được phân công chịu trách nhiệm. Khi đưa tài sản, phương tiện kỹ thuật ra khỏi cơ quan phải báo cáo và được sự đồng ý lãnh đạo hoặc cá nhân được uỷ quyền, vào sổ theo dõi. Cá nhân làm hỏng, thất thoát tài sản, phương tiện kỹ thuật do thiếu trách nhiệm phải bồi hoàn.

 

                                                                 Chương III

QUY ĐỊNH HỘI NGHỊ, TIẾP KHÁCH,

ĐI CÔNG TÁC VÀ THÔNG TIN, BÁO CÁO

 

Điều 9. Các hội nghị thực hiện theo lịch:

      * Giao ban tuần: Sáng thứ Hai hàng tuần ( sau giao ban tại UBND thị xã).

* Giao ban tháng: Sáng thứ Hai tuần đầu tháng ( kết hợp giao ban tuần)

* Sơ kết quý: Vào tuần đầu tháng 4-8-12.

* Sơ kết năm: vào trung tuần tháng 6 (kết hợp kỷ niệm ngày Báo chí CM Việt Nam)

*Tổng kết cơ quan, ngành vào tháng 12 hàng năm hoặc tháng 01 năm sau.

            Điều 10.Tiếp khách đến liên hệ công tác.

                        1. Phòng hành chính đón tiếp khách đến liên hệ công tác, chỉ dẫn khách tiếp xúc với cá nhân hoặc bộ phận cần giao dịch. 

                        2. Nếu khách cần gặp Thủ trưởng cơ quan, nhân viên văn phòng phải liên lạc qua điện thoại xin ý kiến trước; không để khách tự ý lên phòng Thủ trưởng cơ quan và tự do vào các phòng chuyên môn.

            Điều 11. Chế độ công tác.

1.Nhân viên được cử đi công tác tự túc phương tiện, nhận giấy công lệnh từ Thủ trưởng và được thanh toán chế độ công tác phí theo quy định hiện hành.

2.Lãnh đạo đi công tác trong hoặc ngoài thành phố Hà Nội sử dụng phương tiện ô tô thuê và thanh toán công tác phí theo chế độ hiện hành.

Điều 12. Chế độ thông tin, báo cáo.

1.Từng cá nhân, tổ chuyên môn chịu trách nhiệm báo cáo đầy đủ về lĩnh vực chuyên môn phụ trách theo yêu cầu của các các cấp . 

2. Báo cáo phải rõ ràng, trung thực về nội dung, đúng về hình thức trình bày và đúng thời hạn.

 

Chương IV

         MỐI QUAN HỆ VỚI CẤP TRÊN, VỚI  CÁC PHÒNG, BAN, NGÀNH VÀ CƠ SỞ.

     

Điều 13. Đối với cấp trên:

1.Chấp hành, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao;

2.Khi có khó khăn, vướng mắc báo cáo  kịp thời với cấp trên xem xét, giải quyết; tích cực tham mưu  để tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

Điều 14. Đối với các phòng, ban, ngành:

1.Thường xuyên phối hợp, hỗ trợ để cùng hoàn thành nhiệm vụ.

2.Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, định hướng nội dung của Ban Tuyên giáo Thị uỷ Sơn Tây và Phòng Văn hoá và Thông tin .

3.Các phòng, ban, ngành cử cộng tác viên cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để Đài Truyền thanh thị xã tuyên truyền kịp thời kết quả hoạt động của các lĩnh vực.

Điều 15. Đối với cơ sở:

1.Tăng cường công tác quản lý ngành, thường xuyên kiểm tra, giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các Đài truyền thanh cơ sở.

2.Các Đài cơ sở có trách nhiệm báo cáo hàng tháng, hàng quý theo mẫu thống nhất.  

 

                                                      Chương V

                                         ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

      Điều 16. Các tổ chức, cá nhân có thành tích chấp hành tốt quy chế được biểu dương, khen thưởng vào các kỳ sơ kết, tổng kết của cơ quan.

      Điều 17. Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế sẽ bị xử lý kỷ luật theo pháp lệnh công chức hiện hành.

      Điều 18. Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Hàng năm, Thủ trưởng cơ quan căn cứ diễn biến tình hình thực tế để bổ sung, điều chỉnh nội dung quy chế và thông qua trước hội nghị cán bộ, viên chức cơ quan./.

  4. Chương trình công tác trọng tâm năm 2013

Thực hiện Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 8/9/1998 của Thủ tướng chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ các cấp, Đài Truyền thanh thị xã Sơn Tây xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan năm 2013 như sau:

Điều 3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

1. Vị trí và chức năng:

 1.1. Đài Truyền thanh Thị xã là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã Sơn Tây, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền Thị xã.

             1.2.Đài Truyền thanh Thị xã có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu quản lýtrực tiếp của UBND thị xã, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hà Nội. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1- Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hoá, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

           2.2 - Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hà Nội phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

2.3- Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, theo quy định của pháp luật.

            2.4- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hà Nội sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

2.5- Quản lý, vận hành  đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, phường trên địa bàn.

2.6- Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

2.7- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2.8- Tham gia ý kiến với UBND Thị xã và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, trên địa bàn.

2.9- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND Thị xã giao theo quy định của pháp luật.

đài 4 cấp hàng ngày của nhân dân thị xã.

II.Những quy định cụ thể

1- Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan:

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thị xã về quản lý và điều hành các hoạt động của cơ quan theo chế độThủ trưởng về nội dung chương trình phát thanh, phát sóng hàng ngày, thực hiện nhiệm vụ của thành phố và hướng dẫn của Đài PT- TH Hà Nội. Lập kế hoạch công tác, phân công, quản lý đôn đốc CBCNVC thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao đúng chức trách, nội quy, quy định.

b) Tổ chức giao ban hàng tuần, triển khai công tác hàng tháng. Sơ kết quý và tổng kết năm để đánh giá ưu, khuyết điểm thực hiện nhiệm vụ đã thực hiện; đề ra nhiệm vụ phương hướng, bàn những biện pháp thực hiện ( theo nghị quyết của chi bộ và nhiệm vụ cơ quan đề ra).

c) Phối hợp với công đoàn mở hội nghị CBCNVC cơ quan: Đánh giá kết quả thực hiện hàng năm, bình xét thi đua, đóng góp những biện pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ kế hoạch  năm tới, quý tới.

d) Lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của CBVC, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị, đề nghị về chính sách, chế độ đãi ngộ và quyền lợi của CBCNVC hoặc công tác quản lý ở cơ quan.

đ) Quản lý CBCNVC về các mặt tư tưởng, phẩm chất đạo đức; sử dụng, đào tạo; thực hiện chính sách để xây dựng đội ngũ có phẩm chất, năng lực; quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện kỹ thuật tiết kiệm có hiệu quả thực hiện các quy định về ngân sách được cấp.  Có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng.

e)Theo dõi, đánh giá, nhận xét ưu, khuyết điểm của CBCNVC theo từng công việc cụ thể và thông qua kiểm điểm cuối năm có khen thưởng và hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật.

2- Trách nhiệm của cán bộ, công nhân, viên chức:

a) CBCNVC Đài phải thực hiện theo nghĩa vụ công chức, viên chức chịu trách nhiệm trước pháp luật và thủ trưởng cơ quan về nhiệm vụ chuyên môn được phân công đảm nhận đúng nội quy, quy định; sống lành mạnh, trung thực, giản dị.

b) CBCNVC có quyền đề xuất, trình bày ý kiến về những bất hợp lý trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và những vấn đề thuộc phạm vi chế độ đãi ngộ, chính sách và kế hoạch, chỉ tiêu hàng năm của cơ quan. Khi chưa được giải quyết, ý kiến được bảo lưu nhưng vẫn phải chấp hành nhiệm vụ được người phụ trách trực tiếp  giao.

c) Tham gia đóng góp ý kiến cho thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan và các đồng nghiệp những ưu khuyết điểm trong sinh hoạt, quản lý và lối sống. Tự phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm , phấn đấu để không ngừng tiến bộ.

3- Những điều CBCNVC được biết:

a) Chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước ban hành, nhiệm vụ các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, văn hoá xã hội – an ninh quốc phòng của thị xã hàng năm.

b) Kế hoạch hàng năm, quý, tháng của cơ quan; kinh phí phân bổ của  thị xã hàng năm.

c) Nội quy, Quy chế của cơ quan; các hoạt động tuyển dụng, nâng bậc, chuyển ngạch lương, đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, việc nâng lương, trợ cấp hoặc các chế độ đãi ngộ của Nhà nước và thị xã.

4- Những việc CBCNVC tham gia ý kiến, thủ trưởng quyết định:

- Chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan; Nội quy, Quy chế cơ quan.

- Kế hoạch công tác hàng năm, tổ chức phong trào thi đua; Báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan; các biện pháp cải tiến tổ chức và lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, quan liêu.

- Kế hoạch tuyển dụng, nâng bậc, chuyển ngạch lương, đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, việc nâng lương, trợ cấp hoặc các chế độ đãi ngộ của Nhà nước và thị xã.

5- Những việc CBCNVC giám sát kiểm tra:

a) Chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước ban hành, nhiệm vụ các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, văn hoá xã hội – an ninh quốc phòng của  thị xã hàng năm.

b) Kế hoạch hàng năm, quý, tháng của cơ quan; kinh phí phân bổ của  thị xã hàng năm.

c) Nội quy, Quy chế của cơ quan ; các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của CBCNVC cơ quan.

d) Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan nếu có.

6. Dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức.

a..Đối với công dân, cơ quan, tổ chức:

- Niêm yết công khai các thủ tục hành chính, các quy định khác của cơ quan.

- Không gây phiền hà, sách nhiễu, thiếu trách nhiệm với công dân đến liên hệ công tác.

- Không nhận và giải quyết công việc cuả công dân, tổ chức tại nhà riêng.

- Giữ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức theo quy định của pháp luật; xử lý kịp thời những kiến nghị, phản ánh, phê bình của công dân.

b.Đối với cấp trên:

- Phục tùng sự chỉ đạo, hướng dẫn và chấp hành, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao.

- Có trách nhiệm báo cáo khách quan, trung thực với cấp trên theo quy định. Khi có khó khăn, vướng mắc đề đạt kịp thời với cấp trên xem xét, giải quyết; tham mưu, đóng góp ý kiến khi cấp trên yêu cầu.

  c.Đối với cơ sở:

- Tăng cường công tác quản lý ngành, thường xuyên kiểm tra, giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các Đài truyền thanh cơ sở.

- Các Đài cơ sở có trách nhiệm báo cáo hàng tháng, hàng quý theo mẫu thống nhất để Đài  Truyền thanh thị xã tổng hợp, theo dõi, tham  khảo và báo cáo cấp trên.

      III.  Điều khoản thi hành

 

      - Các tổ chức, cá nhân có thành tích chấp hành tốt quy chế đư­ợc biểu d­ương, khen thưởng vào các kỳ sơ kết, tổng kết của cơ quan.

      - Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế sẽ bị xử lý kỷ luật theo pháp lệnh công chức hiện hành.

      - Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Hàng năm, Thủ tr­ưởng cơ quan căn cứ diễn biến tình hình thực tế để bổ sung, điều chỉnh nội dung quy chế và thông qua trư­ớc hội nghị cán bộ, viên chức cơ quan.